Üretim ve Tesis Optimizasyonu

Elyaf Tasarrufu

Tarak makinesi ile beslemede dublaj efektli Twinflow ile enine kesitte yüksek eşitliğe ulaşılır. Bant terazi sistemi ise uzunlamasına yüksek besleme hassasiyeti sağlamaktadır.  İğneleme sonrasında eşit alan kütle uzunluk ve çapraz profil, CV1-sistemini serici girişinde kumanda eder. ProfiLine CV1-sistemi iğneleme sürecinde  kenar kalınlaşmasının ön denkleştirme etkisini gösterir. Yüksek düzeydeki dokusuz kumaş eşitlemesi büyük oranda elyaf tasarrufunu beraberinde getirir.

Akış Optimasyonu

VST dokusuz kumaş germe ünitesi sericiden sonra dokusuz kumaş kütlesini azaltır ve dokusuz kumaş paketindeki elyafları akış istikametinde düzenler. VST’nin devreye konulması düşük flor serme hızında ve yüksek alan kütlesinde daha yüksek akış gücünü sağlar.

Elyaf değişikliği VE

Dilo germe ünitesi VE elyaf yönelişini ön iğnelemeden sonra uzunluk istikametinde değiştirir. Böylece uzunluk ve en doğrultusunda eşit bir mukavemet elde edilir.

Yüzey ağırlık ölçümü

Uzunluk ve en doğrultusunda otomatik, dokunmasız yüzey ağırlık ölçümü beta ve röntgen ışınlarıyla yapılması bugün kalite güvenlik standartına dahildir ve otomatik süreç ayarlaması için devreye konulur.