Dokusuz Kumaş Sericisi

DLA

Alt ve orta hız aralığı için DLA üretim dizisi araba bant serici olarak tasarlanmıştır. Maksimum tülbent giriş hızı serme genişliğine bağlı olarak yaklaşık olarak 100 m/dakikadır.

DLS ve DLSC

DLS ve DLSC üretim dizileri serme hassasiyeti, serim bitişi ve hızı için yüksek talepleri karşılar. DLS üretim dizisinde maksimum tülbent akış hızı yaklaşık olarak 140 m/dakikaya kadar çıkar. DLSC üretim dizisinde ise yaklaşık olarak 160 m/dakika hıza ulaşmaktadır. Yaklaşık 130 m/dakika üzeri için Webguide-sisteminin kullanımı tavsiye edilir.

DLP Büyük Serici

DLP üretim dizisindeki büyük Dilo serici kağıt makine keçe sektöründeki kullanım için yapılandırılmıştır. Konum genişlikleri yaklaşık olarak 16 m’ye kadar, 100 m/dakikaya kadar tülbent akış hızına ulaşır.

HyperLayer

Serim hassasiyeti ve tülbent akış hızında en yüksek talepler için HyperLayer dik kol serici (vertical lapper) tasarlanmıştır. Tülbent girişten sermeye kadar sabit boyutta sevk edilir (frozen web). Tülbent hızı yaklaşık olarak 200 m/dakikadır.