DiloSystems

Şirket

DiloSystems fabrika işinde genel müteahhittir ve müşteriler ve teknik okulumuzun işbirliğiyle tüm yatırımları projelendirir.

Tarih

1996’dan bu yana DiloSpinnbau ve 2005’ten beri de DiloTemafa ile birlikte komple tesisler için projeler üzerinde koordine biçimde çalışılır.

Felsefe

Müşterilerle yakın işbirliği sayesinde dokusuz kumaş sektöründe yüksek kalite standartı “Made in Germany”yi dikkate alarak bireysel çözümler kazanıyoruz. DiloGroup sürekli gelişimle teknik ve teknolojik yönetimi büyütmeyi kendisine geleneksel olarak hedef belirledi. Sayısız patentler dünya çapında kendi geliştirdiğimiz Know-How’u koruyor.

Organizasyon

Müşteri ile koordineli olarak Temafa, Spinnbau ve Dilo’nun uzmanlarıyla birlikte tüm fabrikalarda projelendirme başlıyor. Sonuç; teknik,ticari ve zamansal bakımdan koordinasyona dayalı nitelikli bir hizmet sunumudur.